Nakupování

Štětovnice vám poslouží i na zahradě

Úprava zahradního pozemku

Představte si, že jste si vytýčili úkol upravit vaši zahradu tak, aby sloužila částečně jako okrasná a zčásti jako užitková. Máte již vytvořenou koncepci – plán výstavby, například tak, že vpředu bude zahrada zatravněna okrasným trávníkem, bude pečlivě vyrovnána do roviny a doplněna okrasnými dřevinami. Spodní část se bude nacházet zhruba o dva metry níže a bude od té přední oddělena prudším srázem s ozdobnou skalkou s vysázenými skalničkami, trvalkami i letničkami.

jez na řece

Zaměříme-li se nyní na předěl mezi horní a spodní částí zahrady, bude nutné jej něčím důkladně zpevnit, aby zemina nebyla shora odplavována dolů, a aby skalka z kamenů nebyla díky tomu postupně erodována, až by se nakonec sesypala či sesula. Jak zpevnit obě plochy, existuje nějaké řešení? Ano, existuje – štětovnice VL604. Jedná se o ocelové silnostěnné plechy, vytvarované do profilu, které spojováním štětovnic připomínají v průřezu široké zuby. Plechy se zapustí hluboko do země a dovedou po dobu delší, než padesát let, udržovat terén v perfektní kondici. Štětovnice je možné i zabetonovat, čímž se celá konstrukce ještě více zpevní.

štětovnice larseny

Štětovnice je osvědčeným stavebním prvkem u vodních staveb

Této vlastnosti se s úspěchem již po dlouhá desetiletí využívá u vodních staveb, kde například zpevňují hráze jezů na vodních tocích. Kdybyste chtěli nějakou štětovnici vidět v reálné situaci, v terénu, objevíte ji například na jezu v Plané nad Lužnicí nebo v Soběslavi, kde jsou jednotlivé „zuby“ dobře patrné. Pro vodáky sice představují nepříjemnou překážku, protože tudy se nedá jez běžně splouvat, ale pro všechny ostatní to znamená důkladně zajištěnou stavbu, která chrání okolní obyvatele před povodněmi při zvýšeném průtoku vody. Jak vidíte, štětovnice je poměrně nenápadná, ale nesmírně důležitá stavební komponenta.