Byznys

Jak se dokonale likviduje

Existují úřady a další instituce, které shromažďují nejrůznější údaje. Vědí něco, co ke své činnosti potřebují a co se jim tedy musí svěřit, ovšem současně tak nejednou vědí i to, co není určeno nikomu nepovolanému a co se tedy nemá dostat na veřejnost. A proto se takové informace dejme tomu uchovávají v trezorech, jsou různě zaheslovány a zašifrovány v počítačích a na různých nosičích a podobně, chrání se před zneužitím.

rozdrcený papír

Ale co když už jednoho dne taková data nejsou zapotřebí? Přece se o ně nebude taková instituce ostražitě starat i nadále, třeba až do skonání věků?
Různé firmy pak mají třeba i svou nejrůznější podnikovou dokumentaci, své projekty, plány, firemní tajemství… A je logické, že i toto se musí ochránit před konkurencí, která by se tím jinak mohla neoprávněně obohatit a poškodit právoplatné majitele takových dat. A tak se i toto chrání, a když už to není třeba, je záhodno se toho sice zbavit, ale zásadně tak, aby se to nedostalo k někomu, komu to není určeno.

Dříve to bylo relativně snadnější. To, co bylo napsáno na papíře, se dejme tomu roztrhalo na kousíčky a hodilo do kamen a bylo to, smazalo se to z nosiče a bylo po problému. Jenže spolu s tím, jak rostou technické možnosti lidstva, je nutno vyvíjet a využívat i stále dokonalejší způsoby likvidace dokumentů, které už nemají smysl, pro který vznikly. A je to ekoskart.eu, kde si může kdokoliv z držitelů informací podléhajících navždy utajení zajistit jejich konečnou likvidaci.

skartovaný papír

Skartace dokumentů – Praha nabízí prostě jenom ničení, ale důležité ničení. Zlikviduje pro vás různé nosiče, diskety, CD, DVD, ZIP, nenávratně zlikviduje i občanské průkazy, řidičské průkazy, pasy či platební karty, a pochopitelně i všemožné dokumenty.
Vše, co se předá této firmě, prostě bezpečně a nenávratně zmizí ze světa, nikdy se to nedostane do nepovolaných rukou a nebude to zneužito. A to je v dnešním světě často také důležité.