Nakupování

Stát se může ledacos


Provozování firemních vozidel a další techniky nejednou není ani trochu příjemnou záležitostí. A to nejenom proto, že se musí zajišťovat provozuschopnost a že to obnáší i nemálo byrokracie a dalších formalit. Problémy tu vyvstávají nejednou i ve chvíli, kdy je toto dáno k dispozici zaměstnancům, kteří to mají používat k výkonu své profese.

Znáte lidi. Dejte nÄ›co zamÄ›stnanci, tedy v podstatÄ› cizímu ÄlovÄ›ku, k dispozici, a jakmile ho tÅ™eba i jenom na chvíli spustíte z oÄí, může tento poÄít vymýšlet, zda by se této situace nedalo nÄ›jak využít i v jeho prospÄ›ch. A pokud už si na váš úkor nepÅ™ilepší zamÄ›stnanec, kdo ví, jaký zlodÄ›j Äi jiný nekalý živel se může kolem techniky, již právÄ› nemáte na oÄích, ochomýtat a co mu může pÅ™ijít na mysl.

rypadlo v krajinÄ›

A tak se může hravÄ› stát, že si nÄ›kdo ze zamÄ›stnanců usmyslí, že využije firemní vozidlo i k nepovolené Äerné jízdÄ›, nebo že si z nÄ›j aspoň odÄerpá nÄ›jaké ty ne zrovna levné pohonné hmoty, případnÄ› si rovnou natankuje na firemní náklady vlastní vozidlo, že z nÄ›j odmontuje nÄ›jaký ten náhradní díl, uzme nÄ›co z pÅ™eváženého nákladu,… A jak jenom může pÅ™ijít tÅ™eba nÄ›jaký podnikový stavební stroj vhod pÅ™i nÄ›jakém tom melouchu!

Je zkrátka celá Å™ada situací, kdy si zamÄ›stnanci díky takovému vozovému a strojnímu parku pÅ™ilepší na úkor svého zamÄ›stnavatele. A jak se tento má bránit podobným zbyteÄným ztrátám, když je tato technika neustále v pohybu a mimo dohled?

Skvělým řešením podobných těžkostí může být GPS monitoring vozidel. Důmyslný sledovací systém, který dokáže uhlídat nejeden parametr, a to i na hodně velkou vzdálenost.

technika na staveništi

StaÄí pár na onu techniku pÅ™imontovaných Äidel, staÄí nastavení toho, co je tÅ™eba ohlídat, staÄí poÄítaÄ s přístupem na internet a pÅ™ihlaÅ¡ovací údaje a majitel této techniky si ji vÅ¡echnu uhlídá, aÅ¥ je tato kdekoliv a dÄ›je se s ní cokoliv.

Majitel tak může být spokojen. A nespokojeni mohou být snad leda nekale smýšlející zaměstnanci, kteří jsou kvůli tomuto vlastně kdykoliv pod kontrolou.