Nezařazené

Dny evropského dědictví Mohelnice

Tyto dny jsou společným dílem aktivity Rady Evropy a Evropské komise. Jejich cílem je posílit podvědomí lidí ohledně kulturního dědictví. Pořádají se v mnoha městech i vesnicích po celé Evropě – v těch, které přistoupily k Evropské kulturní konvenci. U nás je organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Během těchto dnů si můžeme prohlédnout různé památky, které normálně navštívit nemůžeme – radnice, soudy, školy, věže, zříceniny, vykopávky atd. Při těchto dnech se pořádají různé kulturní a společenské akce jako výstavy, koncerty, přednášky nebo městské slavnosti přímo pod širým nebem.
mažoretky na ulici
Mezi hlavní cíle patří:
·         Zlepšování informovanosti o jiných kulturách
·         Ochrana kulturního dědictví
·         Respekt ke všem kulturám bez ohledu na jejich počet
·         Ochrana kulturních památek, které jsou v ohrožení
·         Podporují postoj vůči ostatním lidem (rasismus, xenofobie a jiné)
 
Letošní rok bude mít název PAMÁTKY A ZÁBAVA. Pořadatelem a hostitelem Národního zahájení bude město Litomyšl.
V Mohelnici na náměstí Svobody bude i letos bohatý program. Vystoupí zde ABBA WORLD Revival, Ready Kirken, Sabrage, Herrgott Rock a Totální nasazení.
pouliční hudebníci
Jako každý rok, tak snad i letos bude na Kostelním náměstí kouzelnická show i divadlo s loutkami. Mezi doprovodnými programy se objevují mažoretky z DDM Magnet, mažoretky z mohelnické ZUŠ nebo taneční skupina X – Treme.  Pro děti bývá k dispozici stánek DDM Magnet, městská knihovna či Minimuzeum ručních řemesel.
Zdarma bude umožněn vstup do Muzea Mohelnice, Městská věž, Galerie Lautner, Minimuzeum, procházky po historické části města s průvodcem, kostel sv. Becketa nebo sklepení pod knihovnou.
Tuto akci podporuje Olomoucký kraj a město Mohelnice.
 žena na festivalu
Pro děti i pro dospělé je to ideální možnost, jak zapomenout na starosti všedních dní a užít si den naplno společně. Zjistíte věci, které jste nevěděli a pobavíte se.