Nezařazené

Abbé Pierre

Duchovní síla se neměří kvantitou. Například taková Francie je nejateističtější národ světa, dokonce jsou to ještě zarytější ateisté, než jsme my Češi, a přesto v něm najdeme mnoho lidí, kteří toho pro katolickou církev mnoho udělali. Vzpomeňme si třeba na svatou Terezii z Lisieux nebo na svatou Bernadetu z Lurd.
Významné osobnosti ovšem najdeme také v moderní době. Za zmínku stojí zajisté například již zesnulý abbé Pierre. Když Francouzi pořádali anketu největší Francouz, abbé Pierre se ocitl na neuvěřitelném třetím místě.
Kdo byl abbé Pierre? Narodil se v roce 1912 v Lyonu a zemřel v roce 2007 v Paříži. Byl to katolický kněz, kapucín a nositel Řádu čestné legie.
muž bezdomova na ulici 

Charitativní pracovník

Velký věhlas získal jakocharitativní pracovník. Abbé Pierre se věnoval lidem na okraji společnosti. Za druhé světové války byl činný v odboji a pomáhal Židům utíkat do Švýcarska. Po válce se stará o chudé a to především o bezdomovce. Velmi ovšem zbrojí také proti urbanizaci Paříže, která vedla k tomu, že lidé žijí na periferii města, což vede ke značné sociální exkluzi. Sociálně exkluze se samozřejmě projeví především u budoucích generacích. Město má být živoucím společenstvím, zvláště pak jeho centrum, ale v případě Paříže (všech hlavních měst) se stalo výstavní skříní pro turisty, kdy skuteční občané byli odsunuti na mrtvou periferii.
kosrtelní okno
abbé Pierre byl také velkým kritikem katolické církve. Nelíbila se mu moc papežství a byl toho názoru, že Řím by neměl vůbec zasahovat do vedení místních církví. Také nesouhlasil s celibátem kněží. Akceptoval také homosexuální partnerství a to v dobách, kdy toto téma bylo ještě tabu a stejně tak byl pro to, aby katolické ženy mohly být vysvěcené na farářky. Toto mu samozřejmě moc obliby u katolického kléru nezískalo, ale získal si respekt u lidí, zvláště pak za to, že si dokáže vytvořit vlastní názor a stát za ním.