Úvod

Vítejte na stránkách firmy WATTEST, s.r.o.

WATTEST, s.r.o.  je inženýrská a poradenská firma se zaměřením na energetické hospodářství. Spolupracovníci firmy působili na pozicích energetiků výrobních společností, projektantů energetických  zařízení, poradců pro oblast energetiky, projektantů vytápění apod.

Aktuality

9.8.2013

Zahájení příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám

V pondělí 12.8.2013 v 10.00 hod. bude zahájen příjmem žádostí do programu Nová zelené úsporám 2013. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách Programu http://www.nzu2013.cz/

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory se týká majitelů rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

Více o výzvě na http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/prvni-vyzva/

27.11.2012

Nová zelená úsporám

Program Zelená úsporám sice končí, ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku, pokud bude připravena národní legislativa, čekáme na prováděcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budov.

„Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013.

Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

19.9.2012

Průkaz energetické náročnosti

Dnes 19. září 2012 schválila poslanecká sněmovna novelu zákona 406 / 2000 sb. o hospodaření energií v novém znění při hlasování, které do poslanecké sněmovny nedávno vrátil náš prezident Václav Klaus s vyjádření, že takto špatný zákon a jeho novelu již dlouho neschvaloval.

I přes veto pana prezidenta Václava Klause byla novela přehlasována a tudíž se stává platnou. Tato novela zavádí nově od roku 2013 povinnost pro majitele rodinných domů a bytových domů včetně obecních úřadů a veřejné správy vystavovat energetický průkaz objektu při prodeji objektu a od roku 2016 i při pronájmu.

15.6.2012

Novela nařízení vlády upravující podmínky ochrany zdraví na pracovišti.

Od letošního 1. dubna by se měli zaměstnanci řídit novelou nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Novela upravuje teplotní podmínky v závislosti na druhu práce a typu pracoviště. Například v kancelářích, kde zaměstnanci provádějí sedavé práce s minimem pohybu, by se podle vyhlášky měla teplota celoročně pohybovat mezi 20 až 27 stupni Celsia. Klimatizace by přitom neměla místnost ochlazovat na méně než 24,5 stupňů Celsia.

3.6.2012

Prodej elektráren ČEZ firmu negativně nezasáhne míní analytici

Záměr společnosti ČEZ prodat své uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice by neměl negativně ovlivnit postavení podniku na energetickém trhu. V případě, že elektrárny budou prodány za adekvátní cenu, mohly by firmě transakce pomoci. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Negativní dopad by prodej neměl mít ani na hodnotu akcií ČEZ, míní ekonomové.

31.5.2012

MPO – Začal příjem registračních žádostí o dotaci pro oblast obnovitelné zdroje energie.

Jedná se o třetí výzvu programu Eko-Energie, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 21. května. Žadatelé si mezi sebou mohou rozdělit až miliardu korun na účely zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (oblast Úspory energie) a půl miliardy korun v případě využití obnovitelných zdrojů energie (oblast Obnovitelné zdroje energie). Program Eko-Energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace.

17.5.2012

Fotovoltaika – Soud vydal verdikt ohledně fotovoltaických elektráren

Soud vydal verdikt ohledně zdanění velkých fotovoltaických elektráren. Speciální daň ve výši 26% je platná. Netýká se RD do 30 kW na střechách objektů.

30.11. 2011


MPO – Program EFEKT na rok 2012 byl vyhlášen a zveřejněn na webových stránkách Ministerstva průmyslu

a  obchodu.

Podporovanými oblastmi jsou obdobně jako v minulých letech :

-       Výroba energie z OZE

-       Úspory energie

-       Energetické poradenství

-       Propagace a vzdělávání

-       Energetický management

-       Mezinárodní spolupráce

-       Specifické a pilotní projekty

Klasické žárovky

Od září skončí 75W klasické žárovky

Od 1. září nebudou smět na trh být uváděny žárovky s výkonem 75 W a vyšším. V platnost tak vstoupí druhá fáze požadavků na ekodesign vyplývající z Nařízení Komise EU. Již loni v září evropská legislativa zakázala v Evropské unii uvádět na trh žárovky s příkonem vyšším než 100 W.

Pokud    bude mít dovozce či distributor na skladě žárovky o výkonu 75 W a vyšším, které byly uvedené na trh před 1. září 2010, může tyto výrobky uvést na trh a doprodat je svým zákazníkům i po tomto datu. Nesmí však do prodeje zařadit žárovky, které získal po  31. srpnu a které nesplňují podmínky prodeje, tedy nejsou čiré a mají příkon 75 W a vyšší. Kontrolu provádění tohoto nařízení bude provádět Česká obchodní inspekce.